Taal en Dialect

Talenknobbel? Op de lagere en middelbare school bleek daar niet zo veel van. Toch ben ik blij met het onderwijs dat ik heb genoten en ben ik er maar wat trots op een zoon te hebben aan wie ouders hun grootste goed toevertrouwen v.w.b. de opvoeding van dat kind op de basisschool.

Met dialect ” he’k veul op! “. In het dialect is heel vaak iets treffender te zeggen dan in de Nederlandse taal. Ook was het een voorrecht ( wor ik prat op gô ) aan de basis te hebben gestaan en mee te mogen werken aan de eerste elpee van troubadour Ad de Laat, ” Brabant, ge verandert… “
Andere grote kopstukken op dit taalfront zijn: Cor en Jos Swanenberg, Wim Daniëls, Nol van Roessel en ook tal van Brabantse artiesten die ik als presentator tegen kwam bij ” Op onze misse “, een wekelijkse radio uurtje, samen met Gerdie van de Heuvel, bij de lokale omroep met interviews, nieuwtjes maar bovenal veel muziek, gezongen in het dialect van de streek.

Nu probeer ik statushouders in te burgeren en, als taalcoach, hen wat Nederlands bij te brengen, alhoewel we wekelijks steevast afscheid van elkaar nemen met ” Houdoe! “.

Op deze website ga ik mogelijk korte overpeinzingen schrijven, maar dan in het Nisserois dialect. Ik denk daar nog over…. un welleke nog….