Taal en Dialect

Talenknobbel? Op de lagere en middelbare school bleek daar niet zo veel van. Toch ben ik blij met het onderwijs dat ik heb genoten en ben ik er maar wat trots op een zoon te hebben aan wie ouders hun grootste goed toevertrouwen v.w.b. de opvoeding van dat kind op de basisschool.

Met dialect ” he’k veul op! “. In het dialect is heel vaak iets treffender te zeggen dan in de Nederlandse taal. Ook was het een voorrecht ( wor ik prat op gô ) aan de basis te hebben gestaan en mee te mogen werken aan de eerste elpee van troubadour Ad de Laat, ” Brabant, ge verandert… “
Andere grote kopstukken op dit taalfront zijn: Cor en Jos Swanenberg, Wim Daniëls, Nol van Roessel en de Brabantse artiesten die zingen en vertellen in het dialect.

Op deze website ga ik mogelijk korte overpeinzingen schrijven, maar dan in het Nisserois dialect. Ik denk daar nog over…. un welleke nog….